O Dominikánské


Oficiální název: Dominikánská republika
Hlavní město: Santo Domingo
Počet obyvatel: 10.415.000

Rozloha:  48 734 km²
Měna: 1 dominikánské peso (DOP) = 100 centávů
Úřední jazyk: španělština

Obyvatelstvo:
Mezi tři hlavní etnické skupiny žijící na ostrově patří mulati tvořící 73% populace, dále běloši tvořící 16% a nakonec černoši představující 11% obyvatelstva. Asi jen jedno procento populace připadá na původní obyvatele indiánského kmene Tainů. Ti dnes obývají provincii Azua a jejich vyhlídky do budoucna nejsou vůbec příznivé. S největší pravděpodobností časem dojde ke splynutí se zbytkem ostrovní společnosti. Převážná část obyvatelstva žije ve velkých městech, asi 4,5 milionů lidí v hlavním městě Santo Domingo. Venkov obývají spíše jen starší generace.  Na ostrově je velmi patrný rozdíl mezi bohatými a chudými, kolem 70% zdejších lidí žije pod hranicí chudoby. Žije zde také velký počet přistěhovalců ze sousedního neklidného Haiti. V Dominikánské republice funguje povinná školní docházka, většina rodičů však vzdělání nepokládá za důležité a děti do škol neposílá. Kvůli tomuto jednání je na ostrově 18% negramotných lidí.
Ekonomika:
Většina obyvatel ostrova se živí zemědělstvím, pěstují kávu, kakao, banány, bavlnu, tabák a cukrovou třtinu. Káva, cukr a minerály jsou také důležitými exportními artikly. Někteří lidé se věnují také chovu dobytka, prasat a koz. Dovážet se musí především potraviny, stroje, ropa a ropné produkty. Ve městech je pak hlavním zdrojem obživy cestovní ruch, proto sem za prací přichází stále více lidí. V 90. letech 20. století začali tento tropický ráj navštěvovat západní turisté, dnes je ostrov oblíbenou lokalitou turistů ze všech koutů světa. Turistický ruch a služby jsou nejdůležitější složkou ekonomiky a velkou měrou se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu. Dává místním obyvatelům naději na lepší výdělky a tím i na lepší život.
Ve městech a na pobřeží dnes ještě převládá průmysl, významným hospodářským odvětvím je těžba nerostných surovin. Těží se zde bauxit, azbest, měď, chrom, stříbro, zlato, uran, platina a železné rudy. Velký význam mají i v dnešní době cukrovary, palírny rumu a závody na zpracování tabáku. Hlavním obchodním partnerem jsou Spojené státy americké.
Dějiny a kultura:
Prvním Evropanem, který vstoupil na půdu ostrova Hispaniola, byl roku 1492 italský mořeplavec Kryštof Kolumbus. O rok později zde byla založena první španělská osada. Santo Domingo se stalo prvním hlavním městem Nového Světa a celého kontinentu. Příliv Evropanů však způsobil, že z ostrova téměř vymizelo původní obyvatelstvo, které bylo buď odvlečeno do otroctví, nebo zabito. Netrvalo dlouho a ostrov se rozdělil na západní (Haiti) a východní část (Dominikánská republika). O Dominikánskou republiku pak vedla četné spory Francie a Španělsko. Nakonec Španělé vyhráli a založili zde kolonii, která existovala až do roku 1865, kdy byla vyhlášena nezávislost. Celý ostrov Hispaniola byl v letech 1916 – 1924 okupován Spojenými státy americkými. Politické stability země bylo dosaženo až v roce 1966, kdy zde byla vyhlášena nezávislá republika.

Geografie

Dominikánská republika se rozkládá na ostrově Hispaniola, který sdílí společně se státem Haiti. Dominikánská republika však zaujímá asi dvě třetiny tohoto ostrova, jehož břehy jsou omývány Karibským mořem. Hispaniola náleží do souostroví Velké Antily. Dominikánská republika je po Kubě druhým největším a nejlidnatějším státem v Karibiku.
Povrch ostrova je velmi rozmanitý, vede tudy horské pásmo, jehož vrcholy přesahují výšku 3000 metrů. Nejvyšší horou je Pico Duarte tyčící se do výšky 3 175 metrů nad mořem v pohoří Cordillera Central. Najdeme zde však také úrodné nížiny, divoké řeky, mangrovové porosty, suché savany i neprostupný tropický deštný prales. Dominikánská republika se nachází v oblasti častých výskytů hurikánů.
Zdroj